Coordonare, asistenta si consultanta in achizitii publice, oferite autoritatilor contractante si ofertantilor în vederea instruirii, formarii personalului acestora, în activitati legate de aplicarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice si a legislatiei complementare;

Organizarea de seminarii pentru personalul autoritatilor contractante si ofertantilor în vederea instruirii acestora si clarificarii activitatilor legate de aplicarea prevederilor legale în vigoare în domeniul achizitiilor publice;

Asistenta tehnica oferita autoritatilor contractante la întocmirea documentatiei de atribuire a contractelor de achizitii publice;

Asistenta tehnica oferita operatorilor economici, la întocmirea ofertelor în vederea participarii la proceduri de achizitie publica;

Reprezentarea autoritatilor contractante sau a ofertantilor în procedurile de achizitii publice pe care le efectueaza, respectiv la care participa.