Consultanta, elaborare programe de formare, planuri de invatare, planuri didactice si intocmire dosare de autorizare complete.

In ce context sunt furnizate aceste servicii?
Aceste servicii de autorizare ANC, sunt furnizate in contextul in care potentiali furnizori de formare profesionala doresc sa se autorizeze ca furnizori de formare profesionala pentru adulti (conform standardelor A.N.C. / C.N.F.P.A.).

In ce constau serviciile oferite?

analiza si evaluarea potentialului furnizor in vederea pregatirii documentatiei de autorizare;
informare cu privire la continutul dosarului de autorizare (implicit anexe);
intocmirea documentatiei pentru dosarul de autorizare ANC, pentru ocupatia solicitata (conform C.O.R. – Clasificarii Ocupatiilor din Romania).

Cui sunt adresate serviciile de consultanta?

Aceste servicii sunt adresate institutiilor de stat si/sau private care doresc sa se autorizeze ca furnizori de formare profesionala sau care doresc sa se autorizeze pentru noi ocupatii.

Care sunt regiunile vizate pentru furnizarea serviciilor de consultanta?

institutii, companii, ONG-uri din regiunea Bucuresti-Ilfov,
la cerere, serviciile de consultanta pot fi furnizate si in alte locatii din tara.

Care sunt beneficiile autorizarii ANC?

furnizorii de formare profesionala pot accesa linii de finantare prin diferite programe care ii prevad ca fiind eligibili;
furnizorii de formare profesionala pot participa la licitatii privind formarea profesionala continua;
recunoasterea la nivel national a institutiei, ca furnizor autorizat de formare profesionala;
posibilitatea ca furnizorul autorizat de formare profesionala sa ofere participantilor, la finalul formarii, certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala;
certificatele de calificare profesionala sau de absolvire se elibereaza insotite de o anexa denumita ,,Supliment descriptiv al certificatului”, in care se precizeaza competentele profesionale dobandite de participant.