Experienţa echipei noastre în oferirea de consultanţă este reflectată de numeroasele proiecte în care ne-am implicat. Serviciile noastre de consultanţă sunt dedicate atât autorităţilor publice, cât şi operatorilor economici.

Fiecare organizatie este unica si parcurge in ritmul propriu si intr-un mod specific etapele de dezvoltare. De aceea, abordarea M & T S este de a oferi solutii personalizate, luand in considerare toti factorii implicati la un moment dat in evolutia unei companii.

Consultanta in Accesarea Fondurilor Nerambursabile

POR, POS CCE, FEADR, POS DRU, PO DCA, POS Mediu, POS Transport, PO Pescuit, PO AT, FDSC, FRDS, SEE, Ajutoare de Stat (Minimis), etc…
Autorizare/Acreditare Cursuri ANC/CNFPA

Aceste servicii sunt furnizate in contextul in care potentiali furnizori de formare profesionala doresc sa se autorizeze ca furnizori de formare profesionala pentru adulti (conform standardelor A.N.C. / C.N.F.P.A.).
Consultanta in Achizitii Publice

Coordonare, asistenta si consultanta oferite autoritatilor contractante si ofertantilor în vederea instruirii, formarii personalului acestora, în activitati legate de aplicarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice si a legislatiei complementare;
Consultanta Financiara

Consultanta fiscala (cu posibilitatea informarii online, prin intermediul INTERNETULUI, referitor la modificarile si/sau completarile actelor normative care reglementeaza activitatea contabila si financiar-fiscala)