A.U.R.I.T- ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Medieşul Aurit.

ERATA nr 2  la Metodologia de Selectie a Planurilor de Afaceri

Nr.26/16.12.2022

ERATA nr 2

la Metodologia de Selectie a Planurilor de Afaceri

Erata nr 2 la Metodologia de selectie a planurilor de afaceri 154855

In vederea completarii si actualizarii Metodologiei de selectie si a calendarului aferente concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului „ Viitor pentru tinerii Neets Regiunea Centru” (POCU/991/1/3/154855), se aduc urmatoarele mentiuni :

 1. Se actualizeaza sectiunea Etapele concursului de planuri de afaceri  7.5 Etapa interviului astfel

Participantii care au întrunit un minim de 50 de puncte la evaluarea planului de afaceri vor intra in etapa de interviu cu membrii juriului. Interviurile se vor desfasura pe baza de programare si vor avea rolul de a evalua modul in care potentialul beneficiar de subvenție are abilitatea de a-si prezenta ideea de afaceri, competenta de a implementa planul de afaceri si capacitatea de a face fata riscurilor pe care le va presupune afacerea in sine. Participantii vor putea opta pentru forma de prezentare a interviului, respectiv cu prezenta fizica sau online.

Juriul va acorda câte un punctaj fiecarei persoane, prin care se va urmări în detaliu abordarea proiectului de afaceri, coerența și maturitatea ideii, aptitudinile antreprenoriale, capacitatea de implementare, cunoașterea pieței pe care va activa candidatul, precum și minime cunoștințe privind temele orizontale POCU (sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inovarea socială, nondiscriminarea și dezvoltarea durabilă).

Lista finală de ierarhizare va fi publicată pe site-ul liderului de parteneriat.

Comisia de evaluare va puncta fiecare candidat în parte în funcție de răspunsurile date la întrebările amintite mai sus (cf Anexa 8.1 Grilă evaluare interviu). Pentru fiecare candidat va exista o fișă de evaluare (Anexa 8.2) în care se vor regăsi punctajele acordate de fiecare membru al comisiei. Punctajul final va fi cel rezultat din media aritmetică a celor trei punctaje acordate de cei trei membri ai comisiei.

Punctajul pentru proba de interviu-panel va avea un maxim de 100 de puncte, cu includerea unor criterii calitative clare, usor masurabile și vor fi publicate după aceeași procedură ca în etapele anterioare.

În această etapă de evaluare nu se acceptă contestații.

 1. Se actualizeaza calendarul, astfel
Perioada Etape
18 Decembrie 2022 Interviu
18 Decembrie 2022 Publicare lista finala
19 – 31 Decembrie 2022 Infiintare SRL-uri si Transmiterea documentelor pentru semnarea contractelor de subventie / Semnarea contractelor de subventie;

PUNCTAJ EVALUARE TEHNICO-FINANCIARA

PUNCTAJ EVALUARE TEHNICO-FINANCIARA

„Viitor pentru tinerii NEETs Regiunea Centru”

COD SMIS 154855

NR. CRT. Nr INREGISTRARE DOSAR NUME PARTICIPANT PUNCTAJ
1 PA1 HXXX AXXXXXXXX 92
2 PA2 OXXXXX DXXXXX 92
3 PA3 DXXXX RXXXXX 92
4 PA4 SXXXXXX AXX 90,5
5 PA5 MXXXXXXX SXXXXX-AXXXXX 86
6 PA6 AXXXXXX VXXXXX IXXX 95
7 PA7 CXXXXX RXXXXX 81
8 PA8 PXXXX MXXXX DXXXXX 92
9 PA9 LXXXXX CXXXXXX VXXXXX 95
10 PA10 IXXXX DXXXX NXXXXXXX AXXXXXXXX 86
11 PA11 SXXXXXX LXXXXX MXXXXXXX 75

Lista rezultate evaluare tehnico-financiara ID 154855

Etapa 7.4  Etapa de contestații-atentie, contestatiile se pot depune in data de 16.12.2022 conform calendarului, rezultatele se vor publica in data de 17.12.2022.

Candidații nemulțumiți de rezultatele evaluării tehnico-financiare pot depune contestații la decizia comisiei în termen de 1 zi lucratoare de la publicarea listei cu punctaje, personal la sediul din str Livezii nr 35 A, Alba Iulia/ pe e-mail, completând Anexa 7 – Contestație concurs de planuri de afaceri, pe care o gasiti postata anexele Metodologiei evaluare si selectie planuri. Contestațiile depuse primesc număr de înregistrare și sunt soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în ordinea depunerii acestora, în termen de 1 zi.

Re-evaluările realizate în urma contestațiilor depuse se vor face conform procedurii aplicate la evaluarea inițială.

Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.

După soluționarea contestațiilor, va fi publicată pe site-ul proiectului și la sediile Liderului și partenerilor lista finală a punctajelor obținute în urma evaluării tehnico-financiare, în ordinea depunerii lor.

7.5 Etapa interviului- 19.12.2022

Participantii care au întrunit un minim de 50 de puncte la evaluarea planului de afaceri vor intra in etapa de interviu cu membrii juriului. Interviurile se vor desfasura pe baza de programare si vor avea rolul de a evalua modul in care potentialul beneficiar de subvenție are abilitatea de a-si prezenta ideea de afaceri, competenta de a implementa planul de afaceri si capacitatea de a face fata riscurilor pe care le va presupune afacerea in sine.

Juriul va acorda câte un punctaj fiecarei persoane, prin care se va urmări în detaliu abordarea proiectului de afaceri, coerența și maturitatea ideii, aptitudinile antreprenoriale, capacitatea de implementare, cunoașterea pieței pe care va activa candidatul, precum și minime cunoștințe privind temele orizontale POCU (sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inovarea socială, nondiscriminarea și dezvoltarea durabilă).

Lista finală de ierarhizare va fi publicată pe site-ul liderului de parteneriat.

Comisia de evaluare va puncta fiecare candidat în parte în funcție de răspunsurile date la întrebările amintite mai sus (cf Anexa 8.1 Grilă evaluare interviu). Pentru fiecare candidat va exista o fișă de evaluare (Anexa 8.2) în care se vor regăsi punctajele acordate de fiecare membru al comisiei. Punctajul final va fi cel rezultat din media aritmetică a celor trei punctaje acordate de cei trei membri ai comisiei.

Punctajul pentru proba de interviu-panel va avea un maxim de 100 de puncte, cu includerea unor criterii calitative clare, usor masurabile și vor fi publicate după aceeași procedură ca în etapele anterioare.

În această etapă de evaluare nu se acceptă contestații.

LISTA PUNCTAJ EVALUARE TEHNICO-FINANCIARA

PUNCTAJ EVALUARE TEHNICO-FINANCIARA

„Viitor pentru tinerii NEETs Regiunea Centru”

COD SMIS 154855

NR. CRT. Nr INREGISTRARE DOSAR NUME PARTICIPANT PUNCTAJ
1 PA1 HXXX AXXXXXXXX 92
2 PA2 OXXXXX DXXXXX 92
3 PA3 DXXXX RXXXXX 92
4 PA4 SXXXXXX AXX 90,5
5 PA5 MXXXXXXX SXXXXX-AXXXXX 86
6 PA6 AXXXXXX VXXXXX IXXX 95
7 PA7 CXXXXX RXXXXX 81
8 PA8 PXXXX MXXXX DXXXXX 92
9 PA9 LXXXXX CXXXXXX VXXXXX 95
10 PA10 IXXXX DXXXX NXXXXXXX AXXXXXXXX 86
11 PA11 SXXXXXX LXXXXX MXXXXXXX 75

Lista rezultate evaluare tehnico-financiara ID 154855

Etapa 7.4  Etapa de contestații-atentie, contestatiile se pot depune in data de 16.12.2022 conform calendarului, rezultatele se vor publica in data de 17.12.2022.

Candidații nemulțumiți de rezultatele evaluării tehnico-financiare pot depune contestații la decizia comisiei în termen de 1 zi lucratoare de la publicarea listei cu punctaje, personal la sediul din str Livezii nr 35 A, Alba Iulia/ pe e-mail, completând Anexa 7 – Contestație concurs de planuri de afaceri, pe care o gasiti postata anexele Metodologiei evaluare si selectie planuri. Contestațiile depuse primesc număr de înregistrare și sunt soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în ordinea depunerii acestora, în termen de 1 zi.

Re-evaluările realizate în urma contestațiilor depuse se vor face conform procedurii aplicate la evaluarea inițială.

Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.

După soluționarea contestațiilor, va fi publicată pe site-ul proiectului și la sediile Liderului și partenerilor lista finală a punctajelor obținute în urma evaluării tehnico-financiare, în ordinea depunerii lor.

7.5 Etapa interviului- 19.12.2022

Participantii care au întrunit un minim de 50 de puncte la evaluarea planului de afaceri vor intra in etapa de interviu cu membrii juriului. Interviurile se vor desfasura pe baza de programare si vor avea rolul de a evalua modul in care potentialul beneficiar de subvenție are abilitatea de a-si prezenta ideea de afaceri, competenta de a implementa planul de afaceri si capacitatea de a face fata riscurilor pe care le va presupune afacerea in sine.

Juriul va acorda câte un punctaj fiecarei persoane, prin care se va urmări în detaliu abordarea proiectului de afaceri, coerența și maturitatea ideii, aptitudinile antreprenoriale, capacitatea de implementare, cunoașterea pieței pe care va activa candidatul, precum și minime cunoștințe privind temele orizontale POCU (sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inovarea socială, nondiscriminarea și dezvoltarea durabilă).

Lista finală de ierarhizare va fi publicată pe site-ul liderului de parteneriat.

Comisia de evaluare va puncta fiecare candidat în parte în funcție de răspunsurile date la întrebările amintite mai sus (cf Anexa 8.1 Grilă evaluare interviu). Pentru fiecare candidat va exista o fișă de evaluare (Anexa 8.2) în care se vor regăsi punctajele acordate de fiecare membru al comisiei. Punctajul final va fi cel rezultat din media aritmetică a celor trei punctaje acordate de cei trei membri ai comisiei.

Punctajul pentru proba de interviu-panel va avea un maxim de 100 de puncte, cu includerea unor criterii calitative clare, usor masurabile și vor fi publicate după aceeași procedură ca în etapele anterioare.

În această etapă de evaluare nu se acceptă contestații.

Rezultate evaluare administrativa

REZULTATE EVALUARE ADMINISTRATIVA

„Viitor pentru tinerii NEETs Regiunea Centru”

COD SMIS 154855

NR. CRT. Nr INREGISTRARE DOSAR NUME PARTICIPANT ADMIS/RESPINS
1 PA1 HXXX AXXXXXXXX ADMIS
2 PA2 OXXXXX DXXXXX ADMIS
3 PA3 DXXXX RXXXXX ADMIS
4 PA4 SXXXXXX AXX ADMIS
5 PA5 MXXXXXXX SXXXXX-AXXXXX ADMIS
6 PA6 AXXXXXX VXXXXX IXXX ADMIS
7 PA7 CXXXXX RXXXXX ADMIS
8 PA8 PXXXX MXXXX DXXXXX ADMIS
9 PA9 LXXXXX CXXXXXX VXXXXX ADMIS
10 PA10 IXXXX DXXXX NXXXXXXX AXXXXXXXX ADMIS
11 PA11 SXXXXXX LXXXXX MXXXXXXX ADMIS

Lista evaluare administrativa ID 154855

ERATA nr 1 la Metodologia de Selectie a Planurilor de Afaceri în cadrul proiectului „ Viitor pentru tinerii Neets Regiunea Centru”

Nr.16/05.12.2022

ERATA nr 1

la Metodologia de Selectie a Planurilor de Afaceri

In vederea completarii si actualizarii Metodologiei de selectie aferenta concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului „ Viitor pentru tinerii Neets Regiunea Centru” (POCU/991/1/3/154855), se aduc urmatoarele mentiuni :

 1. Se actualizeaza sectiunea Depunerea dosarului pentru concursul planuri de afaceri astfel Candidații la concurs vor înainta dosarele în format fizic (personal/ data poștei/ livrare curierat) în intervalul  08 – 14 Decembrie 2022 ora 16:00 la sediul din str Livezii nr 35A, Alba Iulia. Dosarele primite după data de 14.12.2022 ora 16:00 nu vor fi luate în calcul la verificare în vederea participării la concursul de idei de afaceri.
 1. Se corecteaza conditiile de accesare referitoare la numarul ore minim prevazut pentru angajati in cadrul firmelor infiintate in cadrul proiectului respective cap Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii ajutorului de minimis acordate în cadrul proiectului

Astfel

Punctul i) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, respectiv:

 • angajarea a cel puțin 1 persoană cu norma minima de 4 ore/zi pe perioadă nedeterminată în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;
 1. Se corecteaza Anexa D Grila de evaluare tehnico-financiara
Resursele umane propuse Necesarul de resurse umane este bine identificat, fiind suficient de clar prezentate rolurile și atribuțiile viitorului personal angajat în raport cu planul de dezvoltare al firmei și cu procesul de producție  a produsului sau prestare a serviciului Maxim 5 puncte:

2 pct. – pentru 1 loc de munca (minim norma 1/2)– conditie obligatorie

5 pct. – pentru 1 sau mai multe locuri de munca suplimentare create pana la finalul perioadei de implementare

Anexa 5 – Plan de afaceri (model) rev1

Anexa D – Grila evaluare tehnico-financiara erata 1

Metodologie evaluare si selectie planuri rev1

Erata nr 1 la Metodologia de selectie a planurilor de afaceri 154855

Concurs planuri de afaceri in cadrul proiectului „Viitor pentru tinerii NEETs Regiunea Centru!”

Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 123.737,50 lei (echivalentul a 25.000 EUR la cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2021, respectiv 1 EURO = 4,9495 RON), reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Candidații la concurs vor înainta dosarele în format fizic (personal/ data poștei/ livrare curierat) in strada Livezii, nr. 35A, parter Alba Iulia, în intervalul  08 – 14 Decembrie 2022 in intre orele 09:00-16:00. Dosarele primite după data de 14.12.2022 nu vor fi luate în calcul la verificare în vederea participării la concursul de idei de afaceri.
Fiecare dosar depus de către candidații la concursul de planuri de afaceri va primi un număr de înregistrare din Registru dosarelor de concurs.

Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului acordat pentru deschiderea si functionarea unei afaceri prin proiectele finanțate în cadrul apelului privind Obiectivul specific OS 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile; OS 1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Centru.

În cadrul concursului de planuri de afaceri vor fi selectate 17 de idei de afaceri (12 câștigătoare + 5 de rezervă), ce vor fi înființate în Reginea Centru.

Fiecare persoană din grupul țintă care dorește sa participe la concursul de planuri de afaceri trebuie să întocmească și să depună un dosar de concurs care va integra următoarele formulare – Anexe la prezenta Metodologie, precum și alte documente, după cum urmează:

 1. Opis
 2. Cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri – Anexa 1
 3. Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa 2
 4. Declarație de eligibilitate și evitare a dublei finanțări – Anexa 3
 5. Declarație de evitare a conflictului de interese – Anexa 4
 6. Planul de afaceri elaborat de către participantul la concurs pe baza structurii solicitate și pusă la dispoziție de către administratorul schemei de minimis – Anexa 5
 7. Bugetul planului de afaceri + proiecții financiare Anexa 6. Acesta va fi întocmit de către participantul la concurs pe baza informațiilor din planul de afaceri și ținând cont de formatul orientativ pus la dispoziție prin prezenta metodologie, precum și a listei de cheltuieli eligibile pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderii – Anexa B la prezenta Metodologie.
 8. Act identitate – copie conformă cu originalul și semnătura; – din care sa reiasa ca are domiciliul/ reședința in regiunea Centru.
 9. Certificatul de naștere – copie conformă cu originalul și semnătura;
 10. Certificatul de căsătorie (după caz) – copie conformă cu originalul și semnătura;
 11. Certificat de absolvire/ adeverință emisă de către furnizorul cursurilor de antreprenoriat în cadrul proiectului;

Metodologia de participare si selectie la concursul de planuri de afaceri, id proiect 154855

Anexe

Anexa 1 – Cerere de inscriere la concurs

Anexa 2 – Declarație-acord prelucrare date personale

Anexa 3 – Declaratie de eligibilitate – concurent

Anexa 4 – Declarație evitare conflict de interese

Anexa 5 – Plan de afaceri (model)

Anexa 6 – Bugetul +cashflow

Anexa 7 – Contestatie Evaluare concurs planuri de afaceri

Anexa 8 – Interviu (grila, fisa)

Anexa 9 – Lista finală (model)

Anexa A – Lista codurilor CAEN domenii de activitate eligibile in cadrul proiectului

Anexa B – Lista orientativa cheltuieli eligibile

Anexa C – Grila de verificare eligibilitate administrativa

Anexa D – Grila evaluare tehnico-financiara

Calendar concurs

Perioada Etape
08 – 14 Decembrie 2022 CONCURS – înscriere prin depunerea dosarelor de inscriere;
14 Decembrie 2022 Publicarea listei cu proiectele admise / respinse in urma verificarii administrative;
15 Decembrie 2022 Publicarea listei cu proiectele admise / respinse in urma verificarii tehnice;
16 Decembrie 2022 Sesiunea de depunere contestatii;
17 Decembrie 2022 Solutionarea contestatiilor;

 

19 Decembrie 2022 Interviu
19 Decembrie 2022 Publicare lista finala – 12 planuri de afaceri admise + 5 planuri de afaceri cu statut de rezerva;
20 – 31 Decembrie 2022 Infiintare SRL-uri si Transmiterea documentelor pentru semnarea contractelor de subventie / Semnarea contractelor de subventie;

ANUNT SELECTIE GRUP TINTA „Viitor pentru tinerii NEETs Regiunea Centru”

DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ

Grupul țintă va fi format din 375 persoane din Regiunea Centru,  respectiv persoane cu vârsta între 16 si 29 de ani care nu urmează nici o forma de educație sau formare și care nu sunt ocupate pe piața muncii, care sunt înregistrate si profilate de către SPO, persoanele care nu sunt înregistrate și profilate de catre SPO vor fi direcționate către SPO în vederea înregistrării și profilării în conformitate cu normele legale în vigoare

Grupul țintă este structurat după cum urmează:

 • 40 persoane de etnie roma;
 • 100 persoane din mediul rural;
 • 120 persoane de sex feminin;
 • 60 șomeri de lunga durata;
 • 30 persoane inactive.Valoarea adaugata a proiectului asupra grupului tinta:
  1. Formarea profesionala:

  Beneficiilor oferite prin proiect urmare a asigurării unui pachet integrat și complex de formare ce contribuie la dezvoltarea lor profesională, creând astfel, premisele adaptării la evolutia pieței muncii putând aspira la un loc de munca mai bun si mai bine plătit. Proiectul contribuie la informare GT cu privire la oportunitățile de formare profesionala, informație ce este deficitara acestora și mai ales personelor din mediul rural și a celor cu nivel redus de educație. De asemenea, prin proiect se ofera posibilitatea ca GT sa fie direct implicat chiar și în redefinirea tehnicilor și metodelor de realizare a activității întreprinderilor unde se vor angaja acumulând cunoștințe noi și adaptate progresului social și tehnologic.

  1. Antreprenoriatul

  Stimularea antreprenoriatului ca parte a sistemului de ocupare aduce o serie de beneficii evidente GT prin oferirea acestora de oportunități clare cu privire la o viață independenta pentru sine și familia sa dar si ca vector de sprijin a celor mai vulnerabili din comunitatea in care antreprenorul activează oferindu-le acestora un loc de munca adecvat situației sociale a lor. O afacere proprie asigura marja de iesire din marginalizare inclusiv pentru sine ca antreprenor dar si oferirea de oportunitati de realizare a unui venit in functie de munca prestata si implicarea sa in dezvoltarea proprieie afaceri. O astfel de afacere este o sursa de venit si de favorizare a cresterii numarului de locuri de munca pentru membri gospodariei dar si pentru comunitate, este puntea spre cunoasterea de noi antreprenori de succes si deci spre dezvoltare.

  1. Angajarea

  Prin implementarea masurilor, asa cum sunt ele descrise in cadrul proiectului, se asigura o interventie integrata asupra GT prin oferirea tuturor persoanelor incluse in aceasta activitate a serviciilor de medierea a muncii si formare profesionala calificare. Se asigura in acest sens un proces clar de integrare profesional a unor persoane aflate intr-o situatie de vulnerabilitate la momentul includerii in proiect. Beneficiul adus este acela de a asigura o incredere mai buna in sine, de a invata cum sa cauti un loc de munca si de a fi mai sigur pe sine atunci cand vorbeste cu potentiali angajatori si in cele din urma calificarea si angajarea. Calificarea si programul de formare TIC organizate prin proiect confera premisele gasirii mai usor a unui loca de munca mai bun si mai bine platit, deci un venit sigur si adecvat pentru sine si familia din care face parte. Angajarea este beneficiul final al acestor activitati, deci gasirea drumului spre o viata activa si deplin sociala si aducerea de beneficii materiale si financiare atat comunitatii prin contributiile pe care acesta le va plati cat si pentru familia sa prin resursele financiare suplimentare si avantajele conferite de statutul de angajat (asigurari, deschiderea spre societate, socializare, responsabilizare, etc.)

 • Metodologie de selectie a grupului tinta_154855
 • Anexe inscriere Grup tinta NEETS – 154855(1)

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati Metodologia si Anexele acesteia, de asemenea, ne puteti contacta pe Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100084879159356 si/sau pe mail neets.154855@gmail.com Tel 0768552066

Bursa locurilor de munca in cadrul proiectului Măsuri integrate in comuna Jurilovca – Pasi spre dezvoltare locală sustenabilă!” Cod SMIS proiect: 114955

Management & Training Solutions SRL organizeaza in data de 10 si 11 martie 2022, evenimentele Bursa locurilor de munca, in Comuna Jurilovca. Evenimentul este organizat impreuna cu Primaria Jurilovca in calitate de beneficiar in cadrul proiectului Măsuri integrate in comuna Jurilovca – Pasi spre dezvoltare locală sustenabilă!” Cod SMIS proiect: 114955.

AFIS BURSA(2)

Mandru ca sunt roman

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operațional Regional

POR 2014–2020 își propune creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Programul Operațional Capital Uman

POCU 2014-2020 urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

Programul Operațional Capacitate Administrativă

POCA 2014 – 2020 promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate.

Programul Operațional Competitivitate

POC 2014 – 2020 contribuie la creşterea competitivităţii şi la dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului, securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.

Programul Operațional Infrastructură Mare

POIM 2014-2020 are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

POAT 2014-2020 are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităților împărțite între Statele Membre şi Comisia Europeană.

Programul Național de Dezvoltare Rurală

PNDR 2014 – 2020 este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

POPAM 2014 – 2020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.

Programe de Cooperare Transfrontalieră, Interregională, Transnațională

Programul Ro-Bg 2014 – 2020 susţine crearea unor comunităţi competitive şi sustenabile prin folosirea într-un mod eficient a resurselor, promovarea iniţiativelor profitabile și a oportunităților oferite de dezvoltarea fluxurilor transversale și orizontale în zona coridorului Dunăre / Marea Neagră.

Programul Ro – Rs 2014-2020 vizează dezvoltarea socio-economică echilibrată și durabilă a regiunii de graniță dintre România și Republica Serbia prin intermediul proiectelor comune transfrontaliere și acțiunilor comune ale partenerilor români și sârbi.

Programul Ro – Ua 2014 – 2020 susține promovarea dezvoltării economice și sociale prin abordarea provocărilor comune în mediu, sănătate publică, siguranță și securitate și vizează promovarea mobilității persoanelor, a bunurilor și capitalurilor în regiunile de pe ambele părți ale frontierelor comune.

Programul Hu-Sk-Ro-Ua 2014-2020 se bazează pe efortul de planificare în comun a celor patru țări participante și vizează să ofere un cadru pentru activitățile care vor conduce la o cooperare mai intensă între regiunile Ucrainei și cele ale statelor membre care împart granițe comune, în scopul de a iniția progrese în dificultățile existente în domeniile social, economic, de infrastructură și de mediu.

Programul Ro – BMN 2014 – 2020 își propune îmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile din Bazinul Mării Negre prin creştere sustenabilă şi protecţia în comun a mediului.

Programul Interreg Europa 2014-2020 susține agenda politică a Uniunii Europene numite Strategia Europa 2020 și promovează acțiuni menite să transforme teritoriul european într-un spațiu cu un grad sporit de inovare, sustenabilitate și incluziune.

Programul URBACT 2014-2020 facilitează schimbul de cunoștințe și bune practici între orașe și alte niveluri de guvernare cu scopul este de a promova dezvoltarea durabilă integrată și de a îmbunătăți eficacitatea politicii regionale și de coeziune.

Programul Ro – Hu 2014 – 2020 susține realizarea de intervenții integrate cu accent transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării potențialurilor comune și abordării provocărilor comune.

INTERACT III este un program operațional al obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană, o parte a componentei de cooperare interregională și este configurat pentru a consolida eficacitatea politicii de coeziune prin promovarea schimbului de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea bunelor practici și a abordărilor inovatoare în ceea ce privește implementarea programelor de cooperare teritorială și a acțiunilor referitoare la cooperarea teritorială și la utilizarea Grupării Europene de Cooperare Teritorială (EGTC).

Programul Ro – Md 2014 – 2020 va contribui la atingerea obiectivelor Instrumentului European de Vecinătate (ENI) prin promovarea culturii locale și a conservării patrimoniului cultural, prin dezvoltarea sistemului de sănătate la nivelul zonei vizate, a infrastructurii și nu în ultimul rând dezvoltarea educației și prevenirea și combaterea problemelor de securitate și siguranță.

Programul transnațional Dunărea 2014-2020 susține finanțarea proiectelor implementate de un parteneriat transnațional extins și care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Programul ESPON are drept scop promovarea și stimularea dimensiunii teritoriale europene în dezvoltarea și cooperarea prin furnizarea evidențelor, a transferului de cunoștințe și a modului de realizare a politicilor autorităților publice și a altor actori din domeniul politicilor publice de la toate nivelurile.