Stadiul implementării proiectului “Viitor pentru tinerii NEETs Regiunea Centru”, August 2023

MANAGEMENT & TRAINING SOLUTIONS SRL în parteneriat cu NOA MANAGEMENT SOLUTION SRL SI ASOCIATIA STEAUA SPERANTEI implementează proiectul cu titlul ” Viitor pentru tinerii NEETs Regiunea Centru” Cod SMIS 2014+ 154855, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  Axa prioritară 1: Locuri de muncă pentru tineri, Obiectiv specific: OS 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile; OS 1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Obiectivul general: Creșterea oportunităților profesionale unui număr de 375 tineri NEETs din Regiunea Centru prin asigurarea unui pachet integrat de masuri de servicii de mediere, formare profesionala, cu scopul de a contribui la creșterea calității vieții în regiunea vizata.

Scopul pregătirii practice pentru cursul de calificare de lucrător comercial este de a dezvolta abilitățile și cunoștințele necesare pentru a desfășura cu succes activități în domeniul comerțului și vânzărilor. Această pregătire are ca obiective principale:

  1. Dezvoltarea abilităților practice: Cursanții  învăța cum să desfășoare activități specifice din domeniul comerțului, cum ar fi etichetarea și expunerea produselor, manipularea și ambalarea mărfurilor, gestionarea stocurilor și efectuarea tranzacțiilor cu clienții.
  2. Înțelegerea conceptelor de bază în comerț: Cursanții  învăța despre noțiuni cheie precum marketingul, gestionarea vânzărilor, relația cu clienții și aspectele juridice legate de comerț.
  3. Dezvoltarea abilităților de comunicare: Un lucrător comercial trebuie să poată comunica eficient cu clienții, să răspundă la întrebările acestora și să ofere sfaturi sau recomandări. Pregătirea practică va ajuta cursanții să-și dezvolte abilitățile de comunicare interpersonală.
  4. Învățarea tehnicilor de vânzare: Cursanții  învăța cum să identifice nevoile clienților, să prezinte produsele sau serviciile în mod atractiv și să încurajeze vânzările.
  5. Dezvoltarea abilităților de gestionare a timpului: Lucrătorii comerciali trebuie să fie organizați și să poată face față unui mediu de lucru dinamic. Pregătirea  include tehnicile de gestionare a timpului și prioritizare a sarcinilor.
  6. Învățarea aspectelor legate de serviciul clienți: Cursanții  învăța cum să abordeze plângerile sau reclamațiile clienților și să ofere un serviciu excelent pentru a menține și dezvolta relațiile cu aceștia.
  7. Cunoașterea regulilor și normelor de securitate: Cursanții sunt instruiți în privința regulilor de securitate și siguranță la locul de muncă, pentru a evita accidentele și incidentele nedorite.

Scopul final al pregătirii practice pentru cursul de calificare de lucrător comercial este de a pregăti cursanții să fie competenți și să se descurce într-un mediu de lucru comercial, să ofere un serviciu de calitate clienților și să contribuie la succesul afacerii, alaturi de formatorii lor si sub supravegherea agentilor economici, cursantii au putut exersa si pune in practica notiunile teoretice dobandite.

 

Informații suplimentare/date de contact

Manager de Proiect- Constantinescu Laura Elena, telefon 0768.552.066, e-mail pocu.154855@gmail.com

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *