Stadiul implementării proiectului “Viitor pentru tinerii NEETs Regiunea Centru”, iulie 2023

 

MANAGEMENT & TRAINING SOLUTIONS SRL în parteneriat cu NOA MANAGEMENT SOLUTION SRL SI ASOCIATIA STEAUA SPERANTEI implementează proiectul cu titlul ” Viitor pentru tinerii NEETs Regiunea Centru” Cod SMIS 2014+ 154855, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 1: Locuri de muncă pentru tineri, Obiectiv specific: OS 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile; OS 1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

 

Obiectivul general Creșterea oportunităților profesionale unui număr de 375 tineri NEETs din Regiunea Centru prin asigurarea unui pachet integrat de masuri de servicii de mediere, formare profesionala, cu scopul de a contribui la creșterea calității vieții în regiunea vizata.

 

Proiectul își propune să stabilească un cadru structural funcțional care sa ofere o baza solidă pentru asigurarea unei integrări pe piața muncii a tinerilor NEETs. În același timp se deschid noi orizonturi de tratare a problemelor cu care regiunea și grupul țintă se confrunta, prin promovarea antreprenoriatului bazat pe inovare sociala și cunoaștere a nevoilor sociale locale. Proiectul prevede activitati ce răspund la nevoia de creștere a gradului de ocupare și de inițiative TICe din sectoarele economice menționate. De asemenea, prin proiect se are în vedere asigurarea unei forte de muncă formată din persoane greu angajabile așa cum sunt cele din grupurile vulnerabile pentru domenii moderne / contemporane ale economiei, contribuind astfel la creșterea competitivității regiunilor de unde provin, aducandu-si aportul la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin implicarea membrilor GT la activităților proiectului.

 

La finalul lunii iulie 2023, cele 10 de firme înființate au menținut locurile de muncă create. De asemenea, toate firmele nou infiintate au primit tranșa 1 din subvenție. Achizițiile principalelor investiții urmează să fie finalizate în următoarele 3 luni. Toate firmele desfasoara activitatea propusă, conform planurilor  de afaceri finanțate prin schema de minimis.

Cursurile de formare profesionala calificare pentru ocupatia Lucrator in comert se desfasoara conform planificarii in judetele Brasov si Alba Iulia.

O scurtă prezentare se regăsește pe website-www.trainingmanagement.ro

Informații suplimentare/date de contact

Manager de Proiect- Constantinescu Laura Elena

telefon 0768.552.066

e-mail pocu.154855@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *