ERATA nr 2  la Metodologia de Selectie a Planurilor de Afaceri

Nr.26/16.12.2022

ERATA nr 2

la Metodologia de Selectie a Planurilor de Afaceri

Erata nr 2 la Metodologia de selectie a planurilor de afaceri 154855

In vederea completarii si actualizarii Metodologiei de selectie si a calendarului aferente concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului „ Viitor pentru tinerii Neets Regiunea Centru” (POCU/991/1/3/154855), se aduc urmatoarele mentiuni :

  1. Se actualizeaza sectiunea Etapele concursului de planuri de afaceri  7.5 Etapa interviului astfel

Participantii care au întrunit un minim de 50 de puncte la evaluarea planului de afaceri vor intra in etapa de interviu cu membrii juriului. Interviurile se vor desfasura pe baza de programare si vor avea rolul de a evalua modul in care potentialul beneficiar de subvenție are abilitatea de a-si prezenta ideea de afaceri, competenta de a implementa planul de afaceri si capacitatea de a face fata riscurilor pe care le va presupune afacerea in sine. Participantii vor putea opta pentru forma de prezentare a interviului, respectiv cu prezenta fizica sau online.

Juriul va acorda câte un punctaj fiecarei persoane, prin care se va urmări în detaliu abordarea proiectului de afaceri, coerența și maturitatea ideii, aptitudinile antreprenoriale, capacitatea de implementare, cunoașterea pieței pe care va activa candidatul, precum și minime cunoștințe privind temele orizontale POCU (sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inovarea socială, nondiscriminarea și dezvoltarea durabilă).

Lista finală de ierarhizare va fi publicată pe site-ul liderului de parteneriat.

Comisia de evaluare va puncta fiecare candidat în parte în funcție de răspunsurile date la întrebările amintite mai sus (cf Anexa 8.1 Grilă evaluare interviu). Pentru fiecare candidat va exista o fișă de evaluare (Anexa 8.2) în care se vor regăsi punctajele acordate de fiecare membru al comisiei. Punctajul final va fi cel rezultat din media aritmetică a celor trei punctaje acordate de cei trei membri ai comisiei.

Punctajul pentru proba de interviu-panel va avea un maxim de 100 de puncte, cu includerea unor criterii calitative clare, usor masurabile și vor fi publicate după aceeași procedură ca în etapele anterioare.

În această etapă de evaluare nu se acceptă contestații.

  1. Se actualizeaza calendarul, astfel
Perioada Etape
18 Decembrie 2022 Interviu
18 Decembrie 2022 Publicare lista finala
19 – 31 Decembrie 2022 Infiintare SRL-uri si Transmiterea documentelor pentru semnarea contractelor de subventie / Semnarea contractelor de subventie;
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *