ERATA nr 1 la Metodologia de Selectie a Planurilor de Afaceri în cadrul proiectului „ Viitor pentru tinerii Neets Regiunea Centru”

Nr.16/05.12.2022

 

ERATA nr 1

 

la Metodologia de Selectie a Planurilor de Afaceri

 

In vederea completarii si actualizarii Metodologiei de selectie aferenta concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului „ Viitor pentru tinerii Neets Regiunea Centru” (POCU/991/1/3/154855), se aduc urmatoarele mentiuni :

  1. Se actualizeaza sectiunea Depunerea dosarului pentru concursul planuri de afaceri astfel Candidații la concurs vor înainta dosarele în format fizic (personal/ data poștei/ livrare curierat) în intervalul  08 – 14 Decembrie 2022 ora 16:00 la sediul din str Livezii nr 35A, Alba Iulia. Dosarele primite după data de 14.12.2022 ora 16:00 nu vor fi luate în calcul la verificare în vederea participării la concursul de idei de afaceri.

 

  1. Se corecteaza conditiile de accesare referitoare la numarul ore minim prevazut pentru angajati in cadrul firmelor infiintate in cadrul proiectului respective cap Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii ajutorului de minimis acordate în cadrul proiectului

Astfel

 

Punctul i) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, respectiv:

  • angajarea a cel puțin 1 persoană cu norma minima de 4 ore/zi pe perioadă nedeterminată în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;

 

  1. Se corecteaza Anexa D Grila de evaluare tehnico-financiara

 

 

Resursele umane propuse Necesarul de resurse umane este bine identificat, fiind suficient de clar prezentate rolurile și atribuțiile viitorului personal angajat în raport cu planul de dezvoltare al firmei și cu procesul de producție  a produsului sau prestare a serviciului Maxim 5 puncte:

2 pct. – pentru 1 loc de munca (minim norma 1/2)– conditie obligatorie

5 pct. – pentru 1 sau mai multe locuri de munca suplimentare create pana la finalul perioadei de implementare

Anexa 5 – Plan de afaceri (model) rev1

Anexa D – Grila evaluare tehnico-financiara erata 1

Metodologie evaluare si selectie planuri rev1

Erata nr 1 la Metodologia de selectie a planurilor de afaceri 154855

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *