Concurs planuri de afaceri in cadrul proiectului „Viitor pentru tinerii NEETs Regiunea Centru!”

Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 123.737,50 lei (echivalentul a 25.000 EUR la cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2021, respectiv 1 EURO = 4,9495 RON), reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Candidații la concurs vor înainta dosarele în format fizic (personal/ data poștei/ livrare curierat) in strada Livezii, nr. 35A, parter Alba Iulia, în intervalul  08 – 14 Decembrie 2022 in intre orele 09:00-16:00. Dosarele primite după data de 14.12.2022 nu vor fi luate în calcul la verificare în vederea participării la concursul de idei de afaceri.
Fiecare dosar depus de către candidații la concursul de planuri de afaceri va primi un număr de înregistrare din Registru dosarelor de concurs.

Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului acordat pentru deschiderea si functionarea unei afaceri prin proiectele finanțate în cadrul apelului privind Obiectivul specific OS 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile; OS 1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Centru.

În cadrul concursului de planuri de afaceri vor fi selectate 17 de idei de afaceri (12 câștigătoare + 5 de rezervă), ce vor fi înființate în Reginea Centru.

Fiecare persoană din grupul țintă care dorește sa participe la concursul de planuri de afaceri trebuie să întocmească și să depună un dosar de concurs care va integra următoarele formulare – Anexe la prezenta Metodologie, precum și alte documente, după cum urmează:

 1. Opis
 2. Cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri – Anexa 1
 3. Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa 2
 4. Declarație de eligibilitate și evitare a dublei finanțări – Anexa 3
 5. Declarație de evitare a conflictului de interese – Anexa 4
 6. Planul de afaceri elaborat de către participantul la concurs pe baza structurii solicitate și pusă la dispoziție de către administratorul schemei de minimis – Anexa 5
 7. Bugetul planului de afaceri + proiecții financiare Anexa 6. Acesta va fi întocmit de către participantul la concurs pe baza informațiilor din planul de afaceri și ținând cont de formatul orientativ pus la dispoziție prin prezenta metodologie, precum și a listei de cheltuieli eligibile pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderii – Anexa B la prezenta Metodologie.
 8. Act identitate – copie conformă cu originalul și semnătura; – din care sa reiasa ca are domiciliul/ reședința in regiunea Centru.
 9. Certificatul de naștere – copie conformă cu originalul și semnătura;
 10. Certificatul de căsătorie (după caz) – copie conformă cu originalul și semnătura;
 11. Certificat de absolvire/ adeverință emisă de către furnizorul cursurilor de antreprenoriat în cadrul proiectului;

Metodologia de participare si selectie la concursul de planuri de afaceri, id proiect 154855

Anexe

Anexa 1 – Cerere de inscriere la concurs

Anexa 2 – Declarație-acord prelucrare date personale

Anexa 3 – Declaratie de eligibilitate – concurent

Anexa 4 – Declarație evitare conflict de interese

Anexa 5 – Plan de afaceri (model)

Anexa 6 – Bugetul +cashflow

Anexa 7 – Contestatie Evaluare concurs planuri de afaceri

Anexa 8 – Interviu (grila, fisa)

Anexa 9 – Lista finală (model)

Anexa A – Lista codurilor CAEN domenii de activitate eligibile in cadrul proiectului

Anexa B – Lista orientativa cheltuieli eligibile

Anexa C – Grila de verificare eligibilitate administrativa

Anexa D – Grila evaluare tehnico-financiara

Calendar concurs

Perioada Etape
08 – 14 Decembrie 2022 CONCURS – înscriere prin depunerea dosarelor de inscriere;
14 Decembrie 2022 Publicarea listei cu proiectele admise / respinse in urma verificarii administrative;
15 Decembrie 2022 Publicarea listei cu proiectele admise / respinse in urma verificarii tehnice;
16 Decembrie 2022 Sesiunea de depunere contestatii;
17 Decembrie 2022 Solutionarea contestatiilor;

 

19 Decembrie 2022 Interviu
19 Decembrie 2022 Publicare lista finala – 12 planuri de afaceri admise + 5 planuri de afaceri cu statut de rezerva;
20 – 31 Decembrie 2022 Infiintare SRL-uri si Transmiterea documentelor pentru semnarea contractelor de subventie / Semnarea contractelor de subventie;
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *