CE ESTE DISCRIMINAREA?

Discriminarea constă în tratamentul diferenţiat a două persoane aflate în situaţii comparabile, între care nu există distincţii relevante, sau aplicarea unui tratament egal pentru persoane aflate în situaţii diferite.

Conform legislaţiei în vigoare, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor:
RASĂ,
CATEGORIE SOCIALĂ
ETNIE
CONVINGERI
SEX
ORIENTARE SEXUALĂ
RELIGIE
APARTENENŢĂ LA O CATEGORIE DEFAVORIZATĂ
VÂRSTĂ
SAU ORICE ALT CRITERIU

care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice (Art. 2 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor faptelor de discriminare (republicată)

Discriminarea poate îmbrăca mai multe forme, precum discriminarea directă, discriminarea
indirectă, victimizare, hărţuire, ordinul de a discrimina, discriminarea multiplă, sau încălcarea dreptului la demnitate personală

Campania anti-discriminare se desfasura in dublu sens: o data pentru comunitatea marginalizata, prezentand drepturile pe care le au prin legislatie persoanele marginalizate si discriminate, in special cele de etnie roma, si a doua oara prin prezentarea rezultatelor pe care persoanele aflate in risc de marginalizare si excluziune sociala, in special cele de etnie roma, le au in cadrul proiectului.
In acest fel, se lucreaza la depasirea stereotipurilor de gen si de etnie inradacinate in mentalitatea comunitatii identificata in Mediesu Aurit, demonstrand faptul ca si persoanele in risc de saracie si excluziune sociala, in special persoanele de etnie roma, sunt capabile, cu ajutor din partea comunitatii, sa se integreze in societate.
Pentru realizarea acestor campanii, se organizeaza seminarii de constientizarea formelor de discriminare si identificarea acestora la nivel de comunitate. Prin cunoasterea directa, membrii comunitatii vor depasi preconceptiile referitoare la formele de discriminare existente.