Management & Training Solutions SRL angajeaza experti in cadrul proiectului dupa cum urmeaza:

CONSILIER ORIENTARE IN CARIERA 4H/ZI
CONSILIER MEDIERE PIATA MUNCII 4H/ZI
CONSILIER PROFESIONAL 1 8H/ZI
CONSILIER PROFESIONAL 2 4H/ZI
CONSILIER ELEVI SI SCOLARI 6H/ZI
EXPERT ANTI DISCRIMINARE 3H/ZI

Descrierea posturilor

CONSILIER ORIENTARE IN CARIERA

 

Cod COR 242306 – consilier orientare privind cariera

Atributiile si responsabilitatile postului:

– Alegerea metodelor si instrumentelor necesare activitatii de consiliere in cariera si coaching angajati, stabilirea metodologiei de lucru pentru activitatile de consiliere in cariera si coaching;

-Planificarea, impreuna cu expertii GT, a sesiunilor de consiliere in cariera si coaching a participantilor in proiect (grup tinta);

– Pregatirea documentelor de lucru: redactarea/ colationarea/ aranjarea/ imprimarea/ copierea/ capsarea/ perforarea/ indosarierea tuturor documentelor necesare in proiect;

– Completarea tabelelor de prezenta cu participantii (grup tinta) la activitatea de consiliere si coaching;

– Efectuarea instructajului participantilor (grup tinta) referitor la completarea documentelor care vizeaza cunoasterea potentitalului individual;

– Prelucrarea si analizarea datelor rezultate din etapa de evaluare in vederea cunoasterii potentialului individual;

– derularea sedintelor de consiliere individuale sau de grup

– Analizarea si interpretarea informatiilor obtinute in urma activitatilor de consiliere si coaching;

– Emiterea rapoartelor individuale de consiliere si coaching

– Gestionarea si arhivarea tuturor documentelor rezultate in urma activitatilor defasurate

-Intocmirea raportului de activitate lunara

 

CONSILIER MEDIERE PIATA MUNCII

Cod COR 242306 – consilier orientare privind cariera

Atributiile si responsabilitatile postului:

-sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare,

-planificarea si derularea planului individual de mediere pentru persoanele din GT

-simularea interviului de angajare;

– organizare de prezentări de companii,

-participare la organizarea si derularea evenimentelor pentru punerea in legatura a angajatorilor cu grupul tinta

– realizarea de studii şi analize periodice privind integrarea pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională, precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora;

– elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe piaţa muncii.

-participa la coaching-ul persoanelor din grupul tinta angajate in vederea mentinerii acestora pe piata muncii

-Intocmirea raportului de activitate lunara

CONSILIER PROFESIONAL x2

Cod COR  242315 consilier vocational

Atributiile si responsabilitatile postului:

Consilierea membrilor GT pentru:

 • cresterea stimei de sine;
 • rezolvarea problemelor de comunicare ineficienta;
 • cresterea asertivitatii;
 • gasirea motivatiei pentru a incepe si duce la capat activitatile dorite;
 • managementul timpului;
 • managementul stresului;
 • modalitati de orientarea pe solutii in situatii oricat de critice;
 • relationare eficienta;
 • integrare/adaptabilitate in cazuri de schimbare a mediului de viata;
 • medierea conflictelor in cuplu, familie, mediu profesional si social;
 • descoperirea directiei in viata;
 • depasirea limitelor autoimpuse;
 • accesul la punctele forte ale persoanei;
 • gestionarea gandurilor si emotiilor negative;
 • depasirea impasului existential;
 • gasirea vocatiei profesionale;
 • identificarea pattern-urilor disfunctionale si inlocuirea cu unele noi, adaptate situatiei prezente etc.

-Intocmirea raportului de activitate lunara

CONSILIER ELEVI SI SCOLARI

Cod COR 235903 consilier scolar

Atributiile si responsabilitatile postului:

-Asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaştere si autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-familie;

-Asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

-Realizează investigarea psihopedagogică a copiilor și elevilor;

– Asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;

– Recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenta lor – centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice;

– Organizează lectorate pentru părinţi cu tematică specifică;

-Gestionează situaţiile conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-profesor, profesor-familie, copil-familie;

– Abordează diferenţiat elevii, în funcţie de nevoile lor specifice;

-Optimizează comunicarea profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-profesor, profesor-familie, copil-familie, utilizând feed-back-ul bidirectional în comunicare.

-Intocmirea raportului de activitate lunara

EXPERT ANTI DISCRIMINARE

Cod COR 341204 facilitator de dezvoltare comunitara

Atributiile si responsabilitatile postului:

-Informarea membrilor din grupul tinta al proiectului despre legislatia aferenta anti-discriminare

-Intocmirea chestionarelor referitoare la discriminare si transmiterea lor catre membrii grupului tinta in vederea completatii acestora

-Centralizarea datelor din chestionarele completate si realizarea de materiale informative referitoare la acestea

-Supravegherea respectarii principiilor anti-discriminarii in intocmirea echipei de proiect si a grupului tinta al proiectului, precum si in derularea activitatilor proiectului

-Organizarea si derularea campaniilor de informare si constientizare privind discriminarea si modalitatile prin care poate fi combatute

-Organizarea si derularea campaniilor de promovare pentru implicare activa si voluntariat in actiunile comunitatii

-Participa la organizarea si derularea festivalului anual al comunitatii rome

-La cererea managerului de proiect participa la evenimentele derulate in cadrul proiectului

-Intocmirea raportului de activitate lunara

Dosar personal

 • CV
 • CI
 • Documente care atesta experienta specifica (Copii carte de munca, adeverinte vechime aetc)
 • Documente studii (Diploma licenta, formare profesionala etc)
 • Alte documente

Dosarele se pot depune la sediul Management & Training Solutions SRL din Str Avram Iancu nr 11 Satu Mare sau pe mail proiect@trainingmanagement.ro

Detalii, informatii si programari interviuri

Str.Avram Iancu nr 11 Satu Mare

Tel 0762668022

proiect@trainingmanagement.ro

ionel_mancas@yahoo.com