Obiectivele specifice ale proiectului „A.U.R.I.T- ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Medieşul Aurit”

  1. OS1 –furnizarea unor pachete integrate de servicii in vederea dezvoltarii capacitatii ocupationale pt 280 de persoane (minim 140 femei) aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din care 60% apartin minoritatii rome. 238 de persoane vor dobandi diplome de calificare. Acest obiectiv va fi realizat prin activitatile de dezvoltare motivationala, consiliere si mediere pe piata muncii, coaching angajati, ateliere creative. Vor fi organizate cursuri pentru competente informatice, competente antreprenoriale si calificare in meseriile de agent curatenie, impletitor nuiele, confectioner asamblor articole din materiale textile, zidar-pietrar-tencuitor, stivuitorist, operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe.
  1. OS2- Integrarea pe piata muncii si in mediul de afaceri a 90 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, din care 54 de etnie roma. Obiectivul va fi realizat prin organizarea de burse ale locurilor de munca (75 de persoane angajate), excursii la antreprenori de succes, focus grupuri pentru elaborare planuri de afaceri, concurs de idei finalizat cu infiintarea a 15 firme (microgranturi), consultanta si sprijin efectiv pt derularea afacerilor, evenimente de promovare a firmelor noi infiintate (targ „Aurit”)
  1. OS3- furnizarea unui pachet de servicii integrate sociale si medicale functionale prin infiintarea unui centru comunitar care va cuprinde biroul social, cabinetul medical si centru informational cu acces internet pentru persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala. Va fi creata o echipa mobila formata din 2 lucratori sociali, ingrijitor la domiciliu, medic, care va furniza servicii socio-medicale pentru cele 560 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate. Se vor organiza campanii privind sanatatea reproducerii, stil de viata sanatos, promovarea regulilor de igiena pentru copii,
  1. OS4- furnizarea unui pachet integrat de masuri pentru educatie si prevenirea abandonului scolar pt 280 de copii (minim 140 fete) aflati in risc de saracie si excluziune sociala (din care 60% romi). Se vor realiza dotari pentru scoala si gradinita, masuri de informare si consiliere a parintilor, consiliere si monitorizare a copiilor cu probleme de adaptare, campanii privind beneficiile educatiei, program de tip scoala dupa scoala, se va furniza hrana si imbracaminte.
  1. OS 5 combaterea marginalizarii prin construirea de locuinte sociale. Se va realiza un numar de minim 10 locuinte sociale integrate in comunitate in vederea rezolvarii problemei spatiului locativ si imbunatatirii nivelului de trai pentru minim 50 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
  1. OS 6 reglementarea actelor de identitate in vederea integrarii prin combaterea discriminarii. In plus, vor fi derulate campanii de informare privind non discriminarea si egalitatea de sanse, campanii pentru implicarea activa a persoanelor marginalizate in comunitate la care vor participa toti membrii grupului tinta. In acest sens va fi organizat anual un festival al comunitatii rome pentru promovarea multiculturalismului. Vor fi incheiate parteneriate si protocoale cu serviciul public de ocupare pentru rezolvarea problemelor comunitatii.

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României