A.U.R.I.T- ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Medieşul Aurit.

In 16 august 2017 Management & Training Solutions SRL a demarat in calitate de Partener 2 proiectul POCU/18/4.1/101814 cu titlul „A.U.R.I.T- ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Medieşul Aurit”. Proiect in valoare totala de 19.947.764,16 lei.

La implementarea proiectului participa Beneficiarul Comuna Mediesu Aurit, Partener 1 FGC Activ Grup SRL si Partener 3 Scoala Gimnaziala „George Cosbuc” Mediesu Aurit.

Obiectivul general al proiectului este furnizarea de masuri integrate de tip educational, de ocupare, sociale, medicale, socio-medicale si de locuire in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in comunitatea marginalizata roma din Medieşu Aurit, judetul Satu Mare.

Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific al Axei prioritare 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari”, Prioritatea de investitii 9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii, prin concretizarea Obiectivului specific 4.1. Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate.

Pe baza nevoilor concrete ale comunitatii marginalizate rome din Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, evidentiate in cadrul analizei la nivel de comunitate, se va realiza o abordare integrata prin proiect ce va consta in furnizarea unor masuri care vizeaza intreruperea cercului vicios al saraciei si excluziunii sociale.
Activitatile propuse in proiect vizeaza in primul rand domeniul educational, deoarece pentru copii si tineri trebuie asigurata dezvoltarea intregului potential individual, indiferent de originea sociala sau etnica. Interventia indeplinita prin proiect va asigura, prin combaterea abandonului scolar, evolutia abilitatilor, cunostintelor si experientei necesare pentru ca tinerii si copiii sa devina adulti capabili sa participe deplin la viata economica, sociala si culturala a Romaniei.

Activitatile de ocupare vor consta intr-o serie de actiuni care prin dezvoltare personala, consiliere si mediere vor pregati persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru integrarea cu succes pe piata muncii. Prin cursurile de TIC, antreprenoriat si formare profesionala vor fi asigurate instrumentele necesare accesului la ocupare pt persoanele care nu lucreaza, dar sunt apte de munca. Posibilitatea de infiintare a unor firme proprii va contribui la dezvoltarea comunitatii si propagarea unui efect in cascada privind ocuparea. La nivel de familie vor fi furnizate prin proiect servicii medicale, sociale si socio-medicale intr-un centru comunitar de servicii integrate care va sprijini persoanele marginalizate pentru depasirea starii de saracie si excluziune sociala. Ameliorand conditiile de locuit si imbunatatind starea proasta de sanatate a membrilor comunitatii marginalizate vor fi abordati factorii de baza ai inegalitatii sociale.

Rezolvarea problemelor privind documentele de identitate si de proprietate a locuintelor va crea persoanelor aflate in risc de saracie si de excluziune sociala premizele necesare unei bune integrari in comunitate.
Concomitent cu furnizarea acestor servicii integrate, membrii comunitatilor marginalizate rome vor fi invatati sa participe activ la viata comunitara prin implicare in actiunile comune care vizeaza dezvoltarea economica, sociala si culturale.

Aceasta abordare integrata realizata la nivel de proiect pt comunitatile marginalizate rome din zona rurala a comunei Mediesu Aurit, judetul Satu Mare va raspunde nevoilor diverse ale persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala intrerupand ciclul excluderii si combatand saracia.

 

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României